Apr 18, 2019 5:38:19 PM

Word CEO van je eigen carrière

Career management en career ownership zijn termen die niet meer weg te denken zijn in de HR- en coaching wereld. We lezen steeds vaker dat de arbeidsmarkt radicale veranderingen doormaakt. Maar wat is er dan juist aan de hand? Hieronder vatten we de belangrijkste actuele trends samen.

Digitalisering

1. Digitalisering

Digitalisering is een van de grootste drijvers van de veranderende arbeidsmarkt. Zo maakt automatisering volop zijn intrede in steeds meer bedrijven en sectoren. Hoewel velen dit als een bedreiging ervaren, is het tegendeel waar. Automatisering vormt net een opportuniteit. 

Om deze opportuniteit te benutten wordt levenslang leren een must voor iedereen. Werknemers zullen continu moeten bijleren en bedrijven zullen hierin moeten investeren. Zo staan ze meteen ook een streepje voor in de war for talent.

Daarnaast zijn soft skills en het menselijke aspect net datgene dat nooit door digitalisering kan vervangen worden. In een wereld waarin constant bijgeleerd wordt, vervagen competenties en hard skills dan ook erg snel. Zo snel zelfs dat één derde van de vaardigheden die je vandaag hebt, binnen 4 jaar niet meer relevant zullen zijn, zo stelt Alain Dehaze, CEO van Adecco Group in De Tijd. De focus verschuift steeds meer naar de intrinsieke talenten en motivatie van de werknemers als startpunt van de ontwikkeling. 

"Digitalisering en robotisering komen als geroepen bij een structureel krimpende arbeidsmarkt. [...] Natuurlijk rijdt er vroeg of laat een zelfrijdende truck rond. Maar is de kern van een vrachtwagenchauffeur dat hij achter een stuur zit? Of gaat het erom dat hij kan omgaan met klanten? Dat hij zorg kan dragen voor goederen? De menselijke kant van de job wordt belangrijker. Maar de mensen zelf moeten ook mee willen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je werk", aldus Jacques Van den Broek, CEO van Randstad, in De Tijd.

2. Absenteïsme

Het langdurige absenteïsme is de laatste vijftien maar liefst verdrievoudigd, zo zegt Securex in zijn jaarlijkse studie.  Zo was in 2016 meer dan 3% van de Belgische werknemers langer dan één jaar afwezig. Dit valt te wijten aan zowel fysieke (lang stilzitten, weinig beweging,...) als aan mentale (stress, toenemende werkdruk,...) overbelasting. Deze laatste categorie kan dan ook uitmonden in een burn-out. Het is dan ook van cruciaal belang om geregeld stil te staan bij jouw job en je af te vragen of deze je voldoende energie geeft en motiveert. Zo kan je er elke dag weer volledig voor gaan. 

Om dit te kunnen bereiken, moeten zowel de werkgever, de overheid als de werknemer hun steentje bijdragen. Securex geeft de volgende tips hierover mee: 

  • De werkgever versterkt de inzetbaarheid door iedere individuele werknemer te motiveren en door hem doenbaar en zinvol werk aan te bieden.
  • De overheid schept een juridisch kader dat maatwerk, job crafting, en tijd- en plaatsonafhankelijk werken faciliteert.
  • De werknemer vraagt zich geregeld af: sluiten deze job en werkomgeving nog aan bij mijn talenten en ambities? En vooral: leer ik voldoende bij om me aan te passen aan de arbeidscontext van morgen?

3. Verschillende generaties op de werkvloer

Verschillende generatiesVandaag zijn er reeds vier verschillende generaties op de werkvloer, elk met andere verwachtingen en noden. Er wordt uitgegaan van een one size fits all-strategie, maar dat werkt niet langer. "Er moet vanuit HR worden ingespeeld op de verschillende manieren van werken en productief zijn", zo meent Astrid De Lathauwer van Acerta. "Als we dit niet doen, zal het engagement enkel dalen."

Ondanks de vele verschillen tussen de generaties, zijn er ook een aantal opvallende gelijkenissen.  Zo houdt maar liefst 82% van de werknemers, ongeacht hun geboortejaar, ervan om een nieuwe professionele uitdaging te krijgen en 79% droomt ervan om carrière te maken binnen dezelfde onderneming.

NEEM JE CARRIÈRE IN HANDEN

Als er iets duidelijk mag wezen, is het wel dat de arbeidsmarkt van vandaag in continue verandering is. Digitalisering is aan een opmars bezig, burn-out en absenteïsme lijken elke onderneming te treffen, verschillende generaties komen samen op de werkvloer en competenties vervagen steeds sneller. De jobs van vandaag evolueren mee en dat brengt veel onzekerheid met zich mee. Temidden van deze onzekerheid wordt er van iedereen verwacht om zijn / haar carrière zelf in handen te nemen en zo vorm te geven aan de eigen loopbaan. Maar hoe begin je hieraan?

Leer jezelf kennen

Om de eigen carrière in handen te nemen is het vanzelfsprekend dat je begint met jezelf eerst te leren kennen: wie ben ik, wat drijft mij en waar wil ik naartoe? Leer je eigen intrinsieke talenten kennen als basis van je career ownership. Talent werd vaak gezien als iets wat enkel weggelegd was voor een selecte groep werknemers, de zogenaamde high potentials. Dit terwijl iedereen talenten heeft en iedereen de kans moet krijgen om deze te kunnen ontwikkelen. Ga dan ook voor een inclusief beleid waarin iedereen zich optimaal kan ontplooien. Competenties vervagen razendsnel en in een wereld waarin je continu zal moeten bijleren, is leren vanuit je eigen talenten iets wat je energie geeft en motiveert.

Talent en motivatieNaast talent is het bovendien van groot belang om te weten wat jouw werknemer echt drijft en motiveert. Wat zorgt ervoor dat hij / zij elke dag met veel zin naar het werk komt en zijn / haar talenten kan inzetten? Heeft hij / zij nood aan veel variatie en nieuwe uitdagingen, of werkt hij / zij net graag in een vertrouwde omgeving met duidelijk afgelijnde structuren? Wat zijn de omstandigheden die hem / haar motiveren en wat is de centrale drijfveer? Wat iemand drijft is afhankelijk van persoon tot persoon. Verwacht dan ook niet dat je alle werknemers op dezelfde manier kan motiveren. One size doesn't fit all. 

Ook hier vormt digitalisering opnieuw een opportuniteit voor HR. Digitale tools, zoals UQ Job Boost, ontzorgen HR volledig in dit proces. Aan de hand van onze intuïtieve modules is elke werknemer in staat zijn talent, motivatie, werkwaarden, teamrollen en (digitale) vaardigheden in een mum van tijd in kaart te brengen. Zo heeft HR en management een uniek zicht op het menselijk kapitaal van de onderneming, en kan de werknemer starten met zijn career ownership en zich zo optimaal ontplooien!

Wil jij je carrière in handen nemen?

Word CEO van je eigen carrière

 
Beeld header © Hunters Race.

Meer blogs